USŁUGI

 

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W OPARCIU O ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE, SCHEMAT IDEOWY LUB SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (P&ID)

 • Aparaty i urządzenia dla Przemysłu Chemicznego, Papierniczego i Spożywczego.
 • Zbiorniki pionowe i poziome ze stali i tworzyw sztucznych – magazynowe, bezciśnieniowe, ciśnieniowe stalowe z obliczeniami i dokumentacją dla Dozoru Technicznego.
 • Zbiorniki dwupłaszczowe wg normy EN 12285.
 • Wymienniki ciepła.
 • Transport bliski – np. dobór i montaż transporterów taśmowych, ślimakowych i innych oraz podnośników ślimakowych pionowych do materiałów sypkich.
 • Sieci rurociągów chemicznych, spożywczych, wentylacyjnych oraz kompleksowe dokumentacje montażowe dla uruchomienia nowych i modernizowanych instalacji produkcyjnych.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Modernizacja urządzeń istniejących w oparciu o zalecenia klienta.
 • Obliczenia wytrzymałościowe za pomocą programu VVD.
 • Wykonanie modeli 3D na potrzeby prezentacji itp.
 • Podesty obsługowe i pod aparaty produkcyjne.
 • Trawersy i belki dźwigowe.
 • Formy pod uszczelki i inne rodzaje form.
 • Stoły montażowe wg wymagań klienta.

Uwaga !

 • Dokumentacja jest wykonywana wg wytycznych europejskich, Polskich Norm, ASME, AD-2000  i wymogów Dozoru Technicznego.
 • Wykonujemy dokumentację w języku polskim i angielskim.


PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU

 • Przygotowanie dokumentacji transportowej i oznaczenie środka ciężkości.
 • Projekt opakowania transportowego (skrzynie, palety, ramy transportowe).
 • Schemat rozmieszczenia ładunków w kontenerze.