mask

Czym jest destylacja próżniowa?

Destylacja prowadzona przy obniżonym ciśnieniu zaliczana jest do zachowawczych metod rozdziału substancji. Dzięki zmniejszeniu ciśnienia możliwe jest obniżenie temperatury wrzenia cieczy, co ma istotne znaczenie, gdy któraś z wyodrębnianych substancji jest podatna na rozkład termiczny. Proces ten pozwala na odzysk dodatkowych produktów, co zwiększa rentowność między innymi rafinerii. Dlatego wydajne procesy destylacji próżniowej są tak ważne.

Destylacja ropy naftowej

Destylacja próżniowa wykorzystywana jest najczęściej w rurociągach wykorzystywanych podczas rozkładania ropy naftowej na poszczególne elementy. Odbywa się to w procesie destylacji frakcyjnej w rafineriach – ropa jest najpierw podgrzewana w piecu rurowym przy ciśnieniu atmosferycznym, a jej para przekazywana jest do kolumny destylacyjnej, gdzie jest schładzana. W procesie tym różne węglowodory skraplają się na różnych poziomach, w zależności od ich temperatury wrzenia. Proces ten nie jest całościowy – na dnie kolumny pozostaje mieszanina węglowodorów o wysokiej temperaturze wrzenia, która podlega drugiej destylacji w warunkach próżni. Pozwala to na dalsze oddzielenie wartościowych produktów, takich jak próżniowy olej napędowy, destylaty parafinowe, pozostałości próżniowe jako produkt pośredni do dalszego przetwarzania. Podobne procesy mają miejsce w ciągach technologicznych chemicznych, spożywczych i wentylacyjnych.

Optymalizacja i wykorzystanie procesów destylacji próżniowej

Bez względu na to, czy w ciągu technologicznym wykorzystywana jest autonomiczna destylacja próżniowa, czy zintegrowana z instalacją destylacji atmosferycznej, jej zastosowanie zwiększa wydajność energetyczną procesu. Pozwala także na uzyskanie większej ilości cennych produktów z pozostałości po destylacji atmosferycznej. Destylacja próżniowa jest ważnym procesem w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym,  spożywczym oraz przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Innym przykładem jest rafinacja ropy naftowej, która zawiera cięższe i lżejsze węglowodory o różnych temperaturach wrzenia, dlatego konieczne jest zastosowanie dwóch procesów destylacji. Po destylacji atmosferycznej druga destylacja jest wykonywana przy zmniejszonym ciśnieniu, w celu oddzielenia ciężkich węglowodorów w niższych temperaturach, minimalizacji krakowania termicznego i eliminacji niepożądanych produktów ubocznych. Zastosowanie destylacji próżniowej prowadzi także do odzyskiwania rozpuszczalników – są one oddzielane od czynników roboczych, wykorzystywanych w procesach technologicznych. Istotne w całym procesie jest wykorzystanie urządzeń próżniowych dobrej jakości, odpornych na opary i korozję oraz optymalnie przystosowanych do wykorzystania w procesach związanych z destylacją.