mask

Szkolenie z zakresu modelowania 3D w Bydgoszczy

Szkolenie z zakresu modelowania 3D w Bydgoszczy to kompleksowy proces, który obejmuje różne aspekty tworzenia modeli 3D, generowania dokumentacji oraz przeprowadzania podstawowych obliczeń FEM na podstawie tych modeli. W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania narzędzi modelowania 3D w praktyce zawodowej.

 

Jak wygląda szkolenie z zakresu modelowania 3D w Bydgoszczy?

Tworzenie dokumentacji z modelu 3D jest jednym z kluczowych elementów szkolenia. Uczestnicy uczą się generować widoki główne i widoki szczegółowe, które są niezbędne do stworzenia pełnej dokumentacji technicznej. Ponadto, uczą się umieszczać wymiary i adnotacje na rysunkach, co pozwala na precyzyjne przedstawienie informacji o modelu. Ważnym aspektem tego etapu szkolenia jest również tworzenie tabeli pozycji w powiązaniu z modelem 3D, co ułatwia zarządzanie elementami składowymi projektu. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszanym podczas szkolenia jest edytowanie rysunków płaskich w kontekście modelu 3D. Uczestnicy uczą się tworzyć spersonalizowane tabele oraz dodatkowe niezależne szkice rysunkowe, co pozwala na dostosowanie dokumentacji do indywidualnych potrzeb projektu.

 

Czym są obliczenia FEM?

Szkolenie z zakresu modelowania 3D w Bydgoszczy obejmuje również podstawowe obliczenia FEM (symulacja) na podstawie modelu 3D. W tym celu uczestnicy zapoznają się ze środowiskiem dodatkowym FEM, które pozwala na przeprowadzenie analizy elementów skończonych. Następnie, uczą się definiować obszar obliczeń, obciążenia (siła, ciśnienie), utwierdzenia oraz połączeń spawanych i śrubowych. Ważnym etapem tego procesu jest nałożenie siatki, która umożliwia przeprowadzenie właściwych obliczeń. Po zakończeniu obliczeń FEM uczestnicy szkolenia omawiają obszar powstałego wyniku, co pozwala na lepsze zrozumienie otrzymanych danych. Tworzenie raportów z opracowanych obliczeń jest kolejnym krokiem w procesie szkolenia, który pozwala uczestnikom na efektywne przedstawienie wyników analizy.

Warto zaznaczyć, że szkolenie z zakresu modelowania 3D w Bydgoszczy może być dostosowane do potrzeb uczestników oraz specyfiki ich pracy zawodowej. Dzięki temu każdy uczestnik może zdobyć umiejętności niezbędne do wykorzystania narzędzi modelowania 3D w praktyce zawodowej, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i osiągnięcia lepszych wyników w realizacji projektów.