mask

Projektowanie rurociągów – usługi w Gdańsku i na Śląsku

Projektowanie rurociągów jest procesem, który obejmuje planowanie, projektowanie i tworzenie systemu rur oraz ich elementów, mających na celu przewodzenie substancji (np. cieczy, gazu, pary) z jednego miejsca do drugiego. W trakcie planowania konstrukcji rurociągów konieczne jest uwzględnienie wielu czynników technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Takie obiekty nie mogą powstawać w przypadkowy sposób. Szczegóły ich konstrukcji są bowiem warunkowane przez obowiązujące przepisy.

Nasza firma oferuje kompleksowe projekty rurociągów:

  • chemicznych,
  • spożywczych,
  • wentylacyjnych.

 

oferta-kompleksowy-projekt-rurociagow

Projektujemy instalacje rurociągowe, wykorzystując do tego nowoczesne oprogramowania inżynieryjne. Dodatkowo zapewniamy kompleksową dokumentację montażową dla uruchomienia nowych, a także modernizowanych instalacji rurociągowych. Wydajemy też dokumentację powykonawczą.

Wykonujemy projekty rurociągów w oparciu o diagramy blokowe oraz schematy technologiczne i ideowe. Tworzymy rurociągi m.in. w ramach kompleksowego projektowania hal przemysłowych. Systemy te pozwalają bowiem na transport surowców niezbędnych do produkcji i zasilania maszyn. Współpracujemy z klientami z Gdańska, a także ze Śląska.

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW

Materiały użyte do produkcji technologicznych rurociągów stalowych o właściwościach kwasoodpornych powinny spełniać szereg warunków:

  • wszystkie materiały użyte do produkcji instalacji rurociągowych muszą spełniać standardy określone standardy,
  • użyte materiały muszą być zgodne z dokumentacją,
  • wszystkie elementy powinny być odpowiednio oznakowane w sposób czytelny i trwały oraz powinny być dobrze widoczne po zamontowaniu rurociągu,
  • materiały ze stali o właściwościach kwasoodpornych powinny być w stanie przesyconym, pasywowanym i trawionym.

 

Co bierzemy pod uwagę w trakcie projektowania rurociągów?

Podczas projektowania rurociągów konieczne jest wzięcie pod uwagę takich czynników, jak:

  • średnica rur – wartość przepływu substancji oraz straty ciśnienia są kluczowe przy doborze odpowiedniej średnicy rur. Projektanci muszą uwzględnić wymagany przepływ, ciśnienie i prędkość przepływu, minimalizując jednocześnie straty energii związane z tarciem,
  • wybór materiałów – wybierając odpowiedni surowiec, należy uwzględnić rodzaj przewożonej substancji, jej właściwości chemiczne, ciśnienie, temperaturę oraz ewentualne wymagania dotyczące korozji i izolacji. Popularne materiały stosowane w rurociągach to stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne (np. polietylen, polipropylen), żeliwo czy miedź,
  • trasa rurociągu – podczas procesu projektowania należy dokładnie przeanalizować trasę rurociągu, uwzględniając topografię terenu, ewentualne przeszkody (np. rzeki, drogi, budynki), ochronę środowiska naturalnego oraz lokalne przepisy i regulacje. Projektanci muszą również uwzględnić dostęp do rurociągu dla konserwacji, napraw i ewentualnych rozszerzeń.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych usług.