mask

Blog

projekt

Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza w zakresie mechaniki projektowej?

Projektowanie to bardzo skomplikowany proces, w który wiele czynników ma wpływ lawinowy na każdy kolejny etap. Często w trakcie realizacji napotykamy wiele problemów i pojawiają się decyzje do podjęcia tu i teraz. Rozwiązania niektórych problemów nie znajdziemy w projekcie. Takie decyzje mogą nieść za sobą konsekwencje. Często decydujemy się na wprowadzenie drobnych zmian, które mają swoje odzwierciedlenie w późniejszych etapach realizacji. Jak i gdzie zapisać te zmiany?

Czytaj więcej

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki poziome vs zbiorniki pionowe

Zbiorniki ciśnieniowe służą do przechowywania cieczy, gazów oraz powietrza do układów pneumatycznych. Różnią się od siebie budową, dlatego też można wyróżnić zbiorniki pionowe oraz poziome. Czym się od siebie różnią i jakie są ich poszczególne wady oraz zalety?

Czytaj więcej

destylacja próżnowa

Czym jest destylacja próżniowa?

Destylacja prowadzona przy obniżonym ciśnieniu zaliczana jest do zachowawczych metod rozdziału substancji. Dzięki zmniejszeniu ciśnienia możliwe jest obniżenie temperatury wrzenia cieczy, co ma istotne znaczenie, gdy któraś z wyodrębnianych substancji jest podatna na rozkład termiczny. Proces ten pozwala na odzysk dodatkowych produktów, co zwiększa rentowność między innymi rafinerii. Dlatego wydajne procesy destylacji próżniowej są tak ważne.

Czytaj więcej

Projektowanie CAD

Technologia CAD – rewolucja w projektowaniu konstrukcji.

Projektowanie CAD jest projektowaniem wspomaganym komputerowo z zastosowaniem sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Ideą przyświecającą tworzeniu tego rodzaju programów komputerowych było, i jest nadal, ułatwienie tworzenia koncepcji i konstrukcji. 

Czytaj więcej

Projektowanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe i ich projekty

Konstrukcje stalowe są niezwykle ważne, gdyż mają one znaczący wpływ na przyspieszenie procesów budowniczych obiektów takich jak między innymi magazyny czy hale. Wykonywanie takich obiektów to szeroki zakres robót - zarówno mechaniczne, jak i spawalnicze, które powinni wykonywać jedynie fachowcy. 

Czytaj więcej

wymiennik ciepła

Podstawy projektowania wymienników ciepła

Wymienniki ciepła nazywamy urządzenia, które służą do wymiany ciepła pomiędzy przynajmniej dwoma różnymi płynami i znajdują zastosowanie w przemyśle i technologii, ze względu na wymaganą niezawodność systemów. Przez niezawodność owych systemów rozumie się brak negatywnego wpływu na funkcjonowanie pozostałych systemów energetycznych. Wielką wagę przykłada się do kwestii projektowania wymienników ciepła.

Czytaj więcej

zbiorniki

Charakterystyka zbiorników dwupłaszczkowych

Zbiorniki dwupłaszczkowe są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na regulowaną przepisami konieczność wynikającą z bezpiecznego magazynowania i przechowywania w czasie transportu substancji łatwopalnych, takich jak olej napędowy lub różnego rodzaju nawozy stosowane w codziennym użytkowaniu przez rolników. O tym, na czym polega wyjątkowość konstrukcyjna zbiorników dwupłaszczkowych, jakie posiadają zalety oraz gdzie najczęściej są wykorzystywane do magazynowania różnych substancji, opowiemy w dalszej części artykułu. 

Czytaj więcej

zbiorniki

Czym charakteryzują się zbiorniki bezciśnieniowe?

Magazynowanie jest istotną częścią procesu technologicznego we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których konieczne jest przechowywanie produktów, czekających na odbiór, do których możemy zaliczyć zarówno surowce, jak i gotowe produkty. Zbiorniki mogą służyć do przechowywania substancji stałych, ciekłych i lotnych.  Ze względu na panujące wewnątrz ciśnienie dzieli się je na zbiorniki, magazyny, bezciśnieniowe i ciśnieniowe. Postaramy się Państwu przybliżyć charakterystykę zbiorników bezciśnieniowych, w których specjalizuje się nasza firma.

Czytaj więcej

projektowanie rurociągu

Projektowanie rurociągów a analiza naprężeń

Aby instalacja rurociągowa działa sprawnie, bez ryzyka awarii i przestojów, musi być zrealizowana wedle odpowiednio sporządzonego projektu. W nim najważniejsze są obliczenia mechaniczne, w tym rzetelna oraz solidna analiza naprężeń. Ma ona nie tylko wpływ na niezawodność instalacji, lecz również na opłacalność jej użytkowania oraz bezpieczeństwo obsługi. Więcej dowiesz się z naszego wpisu.

Czytaj więcej