mask

Doradztwo Techniczno-Technologiczne

pan trzymający portfelDługoletnie doświadczenie naszych pracowników i współpracowników jest gwarancją rzetelnej analizy powierzonych nam zadań technicznych. Nasi pracownicy i współpracownicy to kadra inżynierska posiadająca ponad 20-sto letnie doświadczenie w Zarządzaniu Produkcją, Zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, Projektowaniu instalacji chemicznych, Zarządzaniu gospodarką energetyczną, Usprawnianiem i automatyzacją procesów technologicznych. Nasi specjaliści wykonają analizę pożarową inwestycji, analizę środowiskową, analizę stanu BHP, analizę zagrożeń procesowych wg. metodyki HAZOP, HAZID, FMEA, PHA i wynikające z analizy propozycje zabezpieczeń procesowych (np. zastosowanie elementów automatyki, urządzeń mechanicznych, elektrycznych)

Opracowywanie projektów wielobranżowych

W ramach naszej działalności przygotujemy na potrzeby naszych klientów projekty technologiczne (chemiczne, elektro-energetyczne, paliwowe) , architektoniczno-budowlane, środowiskowe, branży automatyki i elektrycznej, sanitarne, ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo opracowujemy instrukcje BHP oraz prewencji przeciwpożarowej.

Optymalizacja energetyczna

Optymalizacja procesów technologicznych jest dzisiaj jednym z najważniejszych zadań stojących przed właścicielami firm. Nasi specjaliści to praktycy, którzy zmodyfikowali działanie systemów energetycznych wielu firm. W swojej działalności stosowali rozwiązania konwencjonalne ale również OZE. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskiwali dla inwestora białe certyfikaty zwracające znacząco koszty inwestycji.

Doradztwo inwestycyjne

państwo podpisujący dokumentyPrzed rozpoczęciem przez inwestora zadania inwestycyjnego wykonujemy analizę w zakresie wymaganych branż, związanych z tym ekspertyz, badań i zezwoleń. W oparciu o współpracujących z nami ekspertami nadzorujemy i koordynujemy powstanie ekspertyz, badań i zezwoleń. Wykonujemy szacunkowe koszty inwestycji będące podstawą do podjęcia przez inwestora decyzji o jej realizacji. Opracowujemy również model przeprowadzenia inwestycji dopasowany do jej zakresu, zasobów finansowych i organizacyjnych inwestora.

Zarządzanie inwestycją

Dla inwestora organizujemy zespół projektowy oraz zespół branżowych specjalistów. Zapewniamy kompleksowe kierowanie zadaniem inwestycyjnym lub modernizacyjnym. Nasi kierownicy projektów to osoby z sukcesami zarządzające inwestycjami w branży chemicznej, spożywczej, budowlanej, elektro-energetycznej. W ramach zarządzania inwestycją opracujemy dla potrzeb zadania model klasyczny lub zwinny, gwarantujący iteracyjne zasilenie finansowe dalszych etapów inwestycji.