mask

Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza w zakresie mechaniki projektowej?

Projektowanie to bardzo skomplikowany proces, w który wiele czynników ma wpływ lawinowy na każdy kolejny etap. Często w trakcie realizacji napotykamy wiele problemów i pojawiają się decyzje do podjęcia tu i teraz. Rozwiązania niektórych problemów nie znajdziemy w projekcie. Takie decyzje mogą nieść za sobą konsekwencje. Często decydujemy się na wprowadzenie drobnych zmian, które mają swoje odzwierciedlenie w późniejszych etapach realizacji. Jak i gdzie zapisać te zmiany?

Dokumentacja powykonawcza

Aby nie pogubić się w zmianach, podejmowanych decyzjach z przebiegu realizacji projektu należy sporządzić dokumentację, która te wszystkie zmiany wprowadzi na odpowiednie rysunki wraz z ich opisem i to jest właśnie sedno dokumentacji powykonawczej. Jest ona również niezbędna do zakończenia realizacji projektu i dopełnienia formalności z tym związanych. Ustawowa definicja dokumentacji powykonawczej to dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji oraz pomiarami powykonawczymi.

Prowadzenie dokumentacji

Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji jest obowiązkiem kierownika realizacji projektu. Nie tylko jest on odpowiedzialny za harmonogram i zarządzanie pracą, ale także za gromadzenie dokumentacji. Podstawowymi elementami dokumentacji powykonawczej jest projekt, uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumenty poświadczające odbiory częściowe i końcowy. Ważne są również książki pomiarów, dziennik budowy dziennik montażu, rysunki i opisy uwzględniające naniesione podczas inwestycji zmiany. Po zakończeniu prac inwestor przekazuje taką dokumentację na rzecz właściciela lub zarządcy przedsięwzięcia. Do przechowywania dokumentacji jesteśmy zobowiązani w całym okresie istnienia wykonanej instalacji, konstrukcji, rurociągów.