mask

Projektowanie rurociągów a analiza naprężeń

Aby instalacja rurociągowa działa sprawnie, bez ryzyka awarii i przestojów, musi być zrealizowana wedle odpowiednio sporządzonego projektu. W nim najważniejsze są obliczenia mechaniczne, w tym rzetelna oraz solidna analiza naprężeń. Ma ona nie tylko wpływ na niezawodność instalacji, lecz również na opłacalność jej użytkowania oraz bezpieczeństwo obsługi. Więcej dowiesz się z naszego wpisu.

W jaki sposób wykonuje się analizę naprężeń?

Podczas sporządzania przez naszą firmę projektu sieci rurociągów, wykonujemy obliczenia, wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego i niezbędne do zarejestrowania, a następnie oddania rurociągu do eksploatacji. Przeprowadzane przez nas analizy wytrzymałościowe uwzględniają cały zakres czynników, mających istotny wpływ na wytrzymałość projektowanej linii rurociągów. Zazwyczaj analizowanych jest kilka scenariuszy termicznych dla fragmentu sieci, uwzględniających różne warunki, powstałe w trakcie eksploatacji sieci. Sprawdza się także oddziaływania orurowania na króćce aparatów. Ponieważ obliczenia, niezbędne do przeprowadzenia analizy naprężeń są skomplikowane i uwzględniają wiele danych, używa się do nich specjalnych programów komputerowych. Wykorzystanie komputerowej techniki pozwala wyeliminować ryzyko błędu ludzkiego podczas obliczeń, dając maksymalnie precyzyjne pomiary.

Co jeszcze jest istotne podczas projektowania rurociągów?

Podczas projektowania sieci wodociągów niemniej ważny jest odpowiedni dobór elementów konstrukcyjnych, którego dokonuje się przed przeprowadzeniem analizy naprężeń. Materiały, które mają być użyte do budowy danej sieci grupuje się w klasy materiałowe w zależności od poczynionych wcześniej obliczeń parametrów oraz specyfiki wymagań odnośnie danej sieci rurociągów. Następnie na tej podstawie projektanci szkicują przebieg poszczególnych linii. Mając wstępny projekt, nasi wykwalifikowani inżynierowie mogą przystąpić do przeprowadzenia właściwej analizy naprężeń.