mask

Czym charakteryzują się zbiorniki bezciśnieniowe?

Magazynowanie jest istotną częścią procesu technologicznego we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których konieczne jest przechowywanie produktów, czekających na odbiór, do których możemy zaliczyć zarówno surowce, jak i gotowe produkty. Zbiorniki mogą służyć do przechowywania substancji stałych, ciekłych i lotnych.  Ze względu na panujące wewnątrz ciśnienie dzieli się je na zbiorniki, magazyny, bezciśnieniowe i ciśnieniowe. Postaramy się Państwu przybliżyć charakterystykę zbiorników bezciśnieniowych, w których specjalizuje się nasza firma.

Cechy charakterystyczne zbiorników bezciśnieniowych

Zbiorniki bezciśnieniowe służą do magazynowania cieczy. Są one dostosowane do właściwości fizykochemicznych przechowywanych w nich materiałów. Aby zapewnić  użytkownikom bezpieczeństwo, zbiornik bezciśnieniowy do magazynowania cieczy powinien mieć bardzo wytrzymałą konstrukcję i dużą odporność korozyjną. Ponadto powinien być szczelny i wyznaczać maksymalny poziom cieczy, jaki może się wewnątrz znaleźć. Służyć temu celowi mogą wszelkiego rodzaju mierniki zainstalowane w zbiorniku: przyrządy pomiaru temperatury oraz inne niezbędne w zależności od rodzaju przechowywanej cieczy. Każdy ze zbiorników cieczy powinien posiadać właz, aby w razie potrzeby można było dokonać kontroli lub napraw. Ostatnim elementem, który powinien być zainstalowany w wysokich zbiornikach, są drabinki.

Popularny model zbiorników

Najczęściej spotykanymi modelami zbiorników bezciśnieniowych są okrągłe zbiorniki stojące o dużej pojemności. Wykonuje się je z propylenu, który odznacza się bardzo dużą odpornością chemiczną i jest odporny na działanie wody. Jest to jeden z materiałów najczęściej wykorzystywanych w przemyśle chemicznym do produkcji zbiorniki i osłon cieczy agresywnych.  Zazwyczaj są one dodatkowo umieszczane w osłonie, dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia w razie, gdyby doszło do awarii zbiornika bezciśnieniowego. Zbiorniki osłonowe nazywane są także wychwytującymi, ponieważ to za ich pokrywę dźwig chwyta i tym samym może z łatwością przenosić zabezpieczony zbiornik bezciśnieniowy z cieczą.

Zastosowanie

Zbiorniki bezciśnieniowe znajdują zastosowanie głównie w procesie magazynowania wszelkich mediów posiadających właściwości żrące, drażniące lub trujące, do których można zaliczyć np. kwasy i ługi.

Charakterystyka wyposażenia zbiornika

Zbiorniki bezciśnieniowe mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenia, których zadaniem będzie zapewnienie użytkownikom należytego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywanej przez nich pracy oraz w sytuacjach, kiedy ruch zbiornika poddany jest automatyzacji. Wspomnianymi urządzeniami mogą być pompy dozujące, pomiary poziomu i pomiary przepływu, różnego rodzaju zawory, które mogą pełnić funkcję albo odcinającą, albo regulacyjną.